Tarieven

Uurtarief

Afhankelijk van de aard van de zaak zal het voor uw zaak geldende uurtarief worden bepaald.

Indien het belang van de zaak meer dan € 50.000,00 bedraagt wordt een factor toegepast van 1,1.
Indien het belang van de zaak meer dan € 100.000,00 bedraagt wordt een factor toegepast van 1,2.

Zaken waarin uitzonderlijke spoed is vereist wordt een factor toegepast van 1,2.

Eerste halfuur gratis

Aan particulieren wordt het eerste halfuur van het eerste consult niet in rekening gebracht.

Verschotten/algemene kantoorkosten

Verder worden de zogenaamde verschotten in rekening gebracht. Deze bestaan uit de aan ons kantoor door derden in rekening gebrachte kosten in het kader van de opdracht zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels e.d.

Voor de algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën wordt 5% van het honorarium in rekening gebracht.

Incassotarieven

Zie het tabblad incasso's op deze site.

Klachten- en Geschillenregeling

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de cli?nt zijn klachten eerst aan onze klachtenfunctionaris, de heer mr I.J.G.H. Hage, kenbaar maakt. Slaagt hij er niet in de klachten te verhelpen dan kan de cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vindt u onderaan deze site.

Direct contact