Wetboek van werk in 2025?

Een aantal experts hebben in november 2019 een concept wetboek van Werk opgesteld. In het Fiscaal Dagblad stond hierover een artikel: Een heel nieuw Wetboek van Werk ontwerpen is beter dan bestaande regels blijven repareren.

Dit wetboek gaat uit van een verruiming van het werknemersbegrip naar het begrip ‘’werker’’. Daarmee zou een einde moeten komen aan de huidige beperking van de bescherming van werkers tot werknemers. Niet de contractsvorm, maar het doel van de beschermingsregeling zou voorop moeten staan. Bepaalde beschermingsregelingen, zoals sociale vangnetten en ‘een leven lang ontwikkelen’, zouden voor alle werkers moeten gelden.

Het ‘Wetboek van werk’ is bedoeld als discussiestuk.

Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap)

De Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap) heeft in haar eindrapport opgemerkt dat een hanteerbare afbakening tussen werknemers en zelfstandigen ontbreekt. Hoe te oordelen over een docent of verpleegkundige die vrijdagmiddag ontslag neemt en zich maandagmorgen voor hetzelfde werk als zelfstandige laat inhuren?

Ook deze commissie bepleit dat de partijbedoeling irrelevant wordt bij de kwalificatie, in die zin dat niet van belang is of partijen hebben beoogd om al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De feitelijke uitvoering moet centraal staan.

Minister Koolmees heeft op 11 november 2020 de Tweede Kamer een reactie geschreven op het Rapport van de Commissie Borstlap. Voorstellen van de commissie om de wetgeving aan te passen, kunnen niet meer worden gerealiseerd binnen deze kabinetsperiode. Wel werkt het huidige kabinet aan een webmodule en start een pilot met die webmodule om langs die weg meer duidelijkheid te bieden over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. In aanvulling op de webmodule en parallel aan de pilot van de webmodule wil het kabinet ook een breed maatschappelijk gesprek voeren met de relevante veldpartijen over de wijze waarop in de praktijk wordt gewerkt en in hoeverre bepaalde werkwijzen zich al dan niet lenen om buiten dienstbetrekking te werken.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr Marjan Hoogsteen, advocaat te Ede

 

Direct contact