Veranderingen op pensioengebied bij echtscheiding uitgesteld tot 2027

Bij pensioen moeten we denken aan ouderdomspensioen en aan bijzonder partnerpensioen. Dit laatste is de pensioenuitkering die iemand ontvangt als de ex-partner overlijdt. Belangrijk is wel vast te stellen of het partnerpensioen op risicobasis is opgebouwd of op kapitaalbasis. Bijzonder partnerpensioen kan namelijk alleen ontstaan als het partnerpensioen op kapitaalbasis is opgebouwd.  

Nu verevenen

Het ouderdomspensioen dat tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd wordt tussen beide partners verdeeld. Beiden hebben over en weer recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Dat wordt ‘verevening’ genoemd.  Bij huwelijkse voorwaarden of bij scheiding kunnen wel afwijkende afspraken  gemaakt worden. Gekozen kan bijvoorbeeld worden voor conversie (voor uitleg zie hieronder), maar dat komt erg weinig voor. Uit onderzoek blijkt dat dit is vanwege onbekendheid met de ins en outs van de pensioenregeling.

De waarde van het hele partnerpensioen, ook over de voor huwelijkse periode, wordt afgesplitst voor de partner die recht heeft op verdeling. Dat geldt uiteraard alleen als sprake was van partnerpensioen op kapitaalbasis.

Een nadeel van verevenen is dat de verdelingsgerechtigde partner nog steeds afhankelijk blijft van de ex-partner. Die bepaalt wanneer het pensioen ingaat. Uitbetaling vindt alleen plaats als de verdelingsplichtige partner op de pensioendatum nog in leven is. Bij eerder overlijden van de verdelingsgerechtigde partner vloeit het verdeelde ouderdomspensioen weer naar het ouderdomspensioen van de verdelingsplichtige partner.

Straks conversie

Het wordt heel anders. Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. Er ontstaat een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Geen rol speelt dus meer wanneer de ex-partner met pensioen gaat en ook niet wanneer hij overlijdt. De verdelingsgerechtigde partner bepaalt nu zelf zijn/haar pensioendatum. Als de verdelingsplichtige partner voor of na pensioendatum overlijdt heeft dit geen gevolgen voor het verdeelde ouderdomspensioen.

Conversie betekent ook dat er geen recht meer op bijzonder partnerpensioen tot stand komt. Het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen wordt meegenomen in de conversie ten behoeve van de eigen aanspraak op partnerpensioen voor de verdelingsgerechtigde partner. Bij overlijden komt dus geen partnerpensioen tot uitkering.

Let op: alleen het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen wordt in de conversie betrokken. Dus niet ook het voorhuwelijkse. Het wordt gedeeld door 2. De andere helft blijft beschikbaar voor een nieuwe partner van de verdelingsplichtige partner of kan door hem/haar worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Afwijkende afspraken in de huwelijkse voorwaarde of het echtscheidingsconvenant blijven mogelijk.  

Bovenstaande geldt ook voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap.  

De inwerkingtreding per 1 juli 2022 is uitgesteld op advies van de Raad van State. De Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) en de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) moeten beter op elkaar afgestemd worden.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr Marjan Hoogsteen, advocaat te Ede.

Direct contact