Ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Hoe werkt dat ?

Als de werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangt, betekent dit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in onderling overleg wil beëindigen.

Daarvoor kunnen diverse redenen zijn: bedrijfseconomische redenen (slechte financiële situatie maar ook een reorganisatie), disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters of twee jaar arbeidsongeschikt waarbij re-integratie niet gelukt is.

Wanneer beide partijen akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst hoeft de arbeidsovereenkomst niet door de werkgever te worden opgezegd of door de rechter te worden ontbonden. Voor opzegging heeft werkgever in de regel toestemming van het UWV nodig. Ontbinding gebeurt via de rechter.

Het is belangrijk de vaststellingovereenkomst door een arbeidsjurist te laten opstellen/beoordelen. Voor werkgever is namelijk van belang dat, na ondertekening door de werknemer, de overeenkomst niet alsnog ontbonden of vernietigd kan worden door werknemer. Voor werknemer is belangrijk te laten controleren of er wel een gegronde reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is en of de vaststellingsovereenkomst WW-proof is.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr Marjan Hoogsteen, advocaat te Ede

Direct contact