Nieuws

16
nov
Let op de schriftelijke aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de werknemer schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. En ook: als de... Lees meer

16
nov
Veranderingen op pensioengebied bij echtscheiding met ingang van 1 juli 2022

Bij pensioen moeten we denken aan ouderdomspensioen en aan bijzonder partnerpensioen. Dit laatste is de pensioenuitkering die iemand ontvangt als de ex-partner overlijdt. Belangrijk is wel vast te stellen of het partnerpensioen op... Lees meer

15
dec
Alimentatie betalen en daarbij interen op vermogen?

In de wet staat over partneralimentatie het volgende.

De rechter kan in een echtscheidingsprocedure aan een echtgenoot, die niet voldoende inkomsten voor zijn levensonderhoud heeft en die ook niet in redelijkheid kan verwerven een uitkering tot... Lees meer

15
dec
Scheiden en hoe zit het met de erfenis of schenking die besteed is aan …..(vul maar in)?

Deze vraag komt aan de orde als bij echtscheiding de gemeenschap van goederen verdeeld moet worden of huwelijkse voorwaarden afgewikkeld moeten worden. Belangrijk is allereerst vast te stellen wanneer en hoe partijen gehuwd zijn.

Sinds 1 januari... Lees meer

15
dec
Wetboek van werk in 2025?

Een aantal experts hebben in november 2019 een concept wetboek van Werk opgesteld. In het Fiscaal Dagblad stond hierover een artikel: Een heel nieuw Wetboek van Werk ontwerpen is beter dan bestaande regels blijven repareren.

... Lees meer
15
dec
In de overeenkomst staat: Partijen hebben niet beoogd een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Houdt dat stand bij de rechter?

Hierover heeft de Hoge Raad op 6 november 2020 in de zaak X/gemeente Amsterdam (ECLI:NL: HR: 2020:1746) een belangrijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad overwoog:

Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is... Lees meer

15
dec
Ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Hoe werkt dat ?

Als de werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangt, betekent dit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in onderling overleg wil beëindigen.

Daarvoor kunnen diverse redenen zijn: bedrijfseconomische redenen (slechte financiële situatie maar... Lees meer

29
apr
Indexering alimentatie 2022

Met ingang van 1 januari 2022 worden de uitkeringen voor levensonderhoud verhoogd met 1,9 %.

Het percentage van 1,9 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.

... Lees meer

Direct contact