Nieuws

24
nov
Indexering alimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 worden de uitkeringen voor levensonderhoud verhoogd met 3,4 %.

Het percentage van 3,4 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.

... Lees meer

12
jul
Nevenwerkzaamheden na 1 augustus 2022

In veel arbeidsovereenkomsten staat dat een werknemer zonder schriftelijke toestemming van de werkgever, tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden mag verrichten.

In de wet is tot 1 augustus 2022 niets... Lees meer

12
jul
Minder vrij door feestdagen omdat je parttimer bent? Dat is verboden onderscheid op grond van arbeidsduur

Een werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat iedere werknemer, voltijder of deeltijder, gelijk wordt behandeld. Dat staat in artikel 7:648 van het Burgerlijk Wetboek.

Al meer dan eens heeft het College voor de Rechten van de Mens een oordeel... Lees meer

12
jul
Wat verandert er per 1 augustus 2022 met betrekking tot opleidingskosten?

Een werkgever is al langere tijd op grond van de wet verplicht de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Als de functie van de werknemer komt te vervallen geldt deze verplichting, als dat... Lees meer

12
jul
Check arbeidsovereenkomst op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De werkgever had voor 1 augustus 2022 al de plicht om aan de werknemer schriftelijk of elektronisch bijvoorbeeld informatie te geven over onder andere de volgende onderwerpen:

  • het tijdstip van indiensttreding;
  • de aanspraak op vakantie... Lees meer
05
jul
Veranderingen op pensioengebied bij echtscheiding uitgesteld tot 2027

Bij pensioen moeten we denken aan ouderdomspensioen en aan bijzonder partnerpensioen. Dit laatste is de pensioenuitkering die iemand ontvangt als de ex-partner overlijdt. Belangrijk is wel vast te stellen of het partnerpensioen op... Lees meer

16
nov
Let op de schriftelijke aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de werknemer schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. En ook: als de... Lees meer

15
dec
Alimentatie betalen en daarbij interen op vermogen?

In de wet staat over partneralimentatie het volgende.

De rechter kan in een echtscheidingsprocedure aan een echtgenoot, die niet voldoende inkomsten voor zijn levensonderhoud heeft en die ook niet in redelijkheid kan verwerven een uitkering tot... Lees meer

15
dec
Scheiden en hoe zit het met de erfenis of schenking die besteed is aan …..(vul maar in)?

Deze vraag komt aan de orde als bij echtscheiding de gemeenschap van goederen verdeeld moet worden of huwelijkse voorwaarden afgewikkeld moeten worden. Belangrijk is allereerst vast te stellen wanneer en hoe partijen gehuwd zijn.

Sinds 1 januari... Lees meer

15
dec
Wetboek van werk in 2025?

Een aantal experts hebben in november 2019 een concept wetboek van Werk opgesteld. In het Fiscaal Dagblad stond hierover een artikel: Een heel nieuw Wetboek van Werk ontwerpen is beter dan bestaande regels blijven repareren.

... Lees meer

Pagina's

Direct contact