Nieuws

05
sep
Transitievergoeding en/of billijke vergoeding bij ontslag (Hoge Raad 30 juni 2017)

Transitievergoeding

Als een arbeidsovereenkomst die tenminste 24 maanden heeft geduurd, door of vanwege de werkgever wordt beëindigd heeft de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Billijke vergoeding... Lees meer

05
sep
Kindgebonden budget en partneralimentatie (Hoge Raad 7 juli 2017)

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Ouders komen hiervoor in aanmerking als het (gezamenlijke) inkomen en het (gezamenlijke) vermogen niet te hoog is.

Alleenstaande ouders die een... Lees meer

05
sep
Kindgebonden budget en kinderalimentatie

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Ouders komen hiervoor in aanmerking als het (gezamenlijke) inkomen en het (gezamenlijke) vermogen niet te hoog is.

Alleenstaande ouders die een... Lees meer

26
nov
Eigenaar worden door verjaring

Het komt regelmatig voor: een strookje grond wordt al jaren gebruikt door een ander dan de eigenaar. Op het moment dat de eigenaar zijn grond terugvordert, stelt de gebruiker dat hij door verjaring eigenaar is geworden.

Hoe werkt deze verjaring?... Lees meer

25
nov
Buitengerechtelijk dwangakkoord.

Wanneer een onderneming in een situatie terechtkomt, dat zij haar verplichtingen niet meer kan nakomen, is een faillissement dikwijls onvermijdelijk. Wanneer een sanering van de schuldenlast – naast herstructurering en kostenbesparingen – perspectief biedt... Lees meer

29
apr
Indexering alimentatie 2018

Met ingang van 1 januari 2018 worden de uitkeringen voor levensonderhoud verhoogd met 1,5 %.

Het percentage van 1,5 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.

... Lees meer

Direct contact