Mediation

Marjan Hoogsteen is tevens Legal Mediator.

Mediation is een methode waarbij partijen onder leiding van een professionele derde, de mediator, proberen een tussen hen gerezen geschil op te lossen. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het geschil ligt bij partijen zelf. De mediator is onpartijdig.

Mediation is een alternatief voor rechtspraak.  Redenen om voor mediation te kiezen zijn:

-              het conflict is niet alleen juridisch van aard;

-              partijen willen de oplossing in eigen hand houden;

-              mediation is over het algemeen een snelle oplossing;

-              mediation is een kostenbesparende oplossing;

-              partijen wensen een goede relatie te behouden.

Bij mediation moeten partijen samenwerken om een eigen oplossing te vinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gemiddelde slagingspercentage voor partijen die vrijwillig kiezen voor mediation 80% is.

Een mediator heeft ook inhoudelijke expertise nodig. Een groot voordeel van inhoudelijke expertise is dat de mediator gemakkelijker begrijpt waar partijen het over hebben.

In de praktijk blijken partijen vaak te vragen naar een mediator die gespecialiseerd is in een bepaald type zaak. Men verwacht ook een bepaalde mate van inhoudelijke expertise. Marjan Hoogsteen is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en familierecht en begeleidt partijen bij het uit de wereld helpen van de kwestie die partijen verdeeld houdt.

Mr Marjan Hoogsteen

Tel.nr. 0318-657633

E-mail: hoogsteen@hageadvocaten.nl

 

Uw advocaat bij dit rechtsgebied

mr J.M. (Marjan) Hoogsteen

Direct contact