Links

Rechtspraak

Site met informatie over de diverse gerechtelijke instanties in Nederland. Tevens mogelijk om gerechtelijke uitspraken te raadplegen.

Centraal insolventieregister

Onderdeel van de site rechtspraak.nl is het centraal insolventieregister. Hierin worden de uitgesproken faillissementen en schuldsaneringen gepubliceerd.

Insolad

Site van de vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad. Bevat informatie over faillissementen en curatoren.

Overheid

Site waarin de overheid haar officiële publicaties vermeldt, zoals CAO's, regelgeving Staatscourant en Staatsblad, informatie Eerste en Tweede Kamer.

Orde van Advocaten

Site van de Orde van Advocaten, het overkoepelende orgaan van alle advocaten in Nederland.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Site van de Raad voor de Rechtsbijstand waarin gegevens vermeld worden van natuurlijke personen, waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

Direct contact