Klantervaring

We kijken met een goed gevoel terug op de wijze waarop u ons adviseerde en deze zaak ter hand nam. We willen u hartelijk bedanken voor de deskundige adviezen en de wijze waarop u te werk ging. Wij zijn blij dat het niet geëscaleerd is en dat een gang naar de rechter voorkomen is.

Direct contact