Insolventierecht

  • Bedrijfssanering en doorstart van ondernemingen
  • Faillissementen en surseance van betaling
  • Crediteurenregelingen
  • Activatransacties
  • Zekerheidsrechten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Direct contact