Incasso's rechtsgebied

Incasso van vorderingen

Wij beschikken over een ruime ervaring in het incasseren van vorderingen voor ondernemers en instanties. Sinds een groot aantal jaren incasseren wij vorderingen voor onder meer diverse woningstichtingen in deze regio.

Wij verzorgen het gehele incassotraject voor u. Het verzenden van aanmaningen, verhaalsonderzoek, zonodig het voeren van een procedure en de tenuitvoerlegging van het vonnis. Een goede debiteurenbewaking is zeker in deze tijd van groot belang. Naarmate de vordering veroudert, wordt het risico dat zij niet meer geïncasseerd wordt steeds groter.

Een strakke bewaking van de betalingstermijnen door het verzenden van aanmaningen is een eerste vereiste. Het is aan te bevelen om in de laatste aanmaning te vermelden dat u bij niet-betaling uw vordering uit handen geeft aan uw advocaat met extra kosten voor de debiteur als gevolg. Naast het in gang zetten van het incassotraject kunnen wij u tevens adviseren omtrent een effectief debiteurenbeleid voor uw onderneming.

Incassotraject Hage Advocaten

  • In overleg met u wordt het incassotraject bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen over de wijze van de benadering van uw debiteur.
  • Indien blijkt dat een vordering na het sommatietraject nog niet wordt voldaan, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid van een procedure mede aan de hand van een verhaalsinformatie.
  • Het verzorgen van de tenuitvoerlegging van vonnissen, zonodig door beslag.

Kosten

  • De werkzaamheden tot aan de gerechtelijke procedure vinden plaats op basis van no cure no pay.
  • De kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.

Direct contact met Roelie Harmsen