Incasso's

Ook voor de incasso van uw vorderingen kunt u bij ons terecht. Onze incassoafdeling beschikt over een ruime ervaring in het incasseren van vorderingen van uiteenlopende aard, voor zowel ondernemingen als particulieren. Het incassotraject wordt efficiënt en voortvarend verzorgd, waarbij u op de hoogte blijft van de stand van zaken en de lijnen met u kort zijn.

Het incassotraject begint met het verzenden van aanmaningen, zonodig gevolgd door het vragen van een vonnis en de tenuitvoerlegging daarvan.

Onze tarieven zijn zoveel als mogelijk gelijk aan de kosten die op een debiteur verhaald mogen worden. In de fase voor een gerechtelijke procedure hanteren wij het uitgangspunt van “no cure no pay” behoudens een bedrag aan dossierkosten van € 40,00 excl. BTW. Aarzel dus niet om uw vordering uit handen te geven. 
De tarieven zijn verder uitgewerkt in onze incassovoorwaarden (link).

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit in werking getreden. Deze wet bepaalt onder meer dat indien uw vordering dateert van na 1 juli 2012 de debiteur eerst gesommeerd moet zijn tot betaling op een termijn van 14 dagen, met de vermelding van de kosten die na die termijn verschuldigd zijn. Anders mogen de incassokosten niet op de debiteur verhaald worden. Die aanmaning kunt u ook zelf versturen voordat u de vordering uit handen geeft. Een voorbeeld van een aanmaning vindt u achter deze link evenals het bedrag aan kosten dat hierbij vermeld moet worden. Bereken hier uw incassokosten. 

Voor verdere vragen kunt u contact op nemen met één van onze incassomedewerksters.

Roelie Harmsen
Tel.nr. 0318 – 657636
E-mail: harmsen@hageadvocaten.nl

Wendy Otte
Tel.nr. 0318 – 657635
E-mail: otte@hageadvocaten.nl

Direct contact