Arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Aanpassing arbeidsduur
 • Loonvorderingen
 • Werktijden, vakantie en verlof
 • Gelijke behandeling
 • Concurrentiebeding
 • Proeftijd
 • Arbeidsongeschiktheid/loondoorbetalingsplicht van de werkgever
 • Aansprakelijkheid werkgever
 • Overgang onderneming
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Ontslagrecht (toestemming CWI/ontbinding door kantonrechter/ontslag op staande voet)
 • Collectief ontslag
 • Afvloeiingsregelingen
 • Cao-recht
 • Stakingsrecht
 • Medezeggenschapsrecht

Direct contact