Ambtenarenrecht

  • Aanstelling en ontslag
  • Privatisering en deprivatisering
  • Bezoldiging
  • Werktijden, vakantie en verlof
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Medezeggenschap

Uw advocaat bij dit rechtsgebied

mr C.A. (René) Hage
mr J.M. (Marjan) Hoogsteen

Direct contact